Webwinkel

        stichting Spiritcentrum De Zon

Voorwaarden
 


Laatste update:
12-.06-2021

Start
Over mij
Reiki
Seichem
Cartouche
Cursussen
Inwijding
Workshops
Agenda
Prijzen
Nieuws
Medium avond
Paranormale avond
Metamorfose
Voetreflex
Massage
Op lokatie
Contact
Voorwaarden
Links

 

Voorwaarden van Stichting Spiritcentrum De Zon
(hieronder vallen ook "Spiritcentrum" & "Reikiseichemcentrumsimon")

Algemene voorwaarden/ Privacy voorwaarden/ Beurs voorwaarden.

Algemene voorwaarden

Aanmelding:
De aanmelding voor een cursus geschiedt door toezending of inlevering van een volledig ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier.
Voor betaling krijgt u na inschrijving het rekeningnummer waar u het bedrag op kunt overmaken.

Mondelinge afspraken zijn bindend.
De inschrijving geldt voor de gehele cursus waarvoor u zich aanmeldt.
De inschrijving voor de te volgen cursus wordt bevestigd na ontvangst van het aanmeldingsformulier en het inschrijfgeld.

Betaling van het cursusgeld:
Het bedrag voor de cursus dient minimaal voor de door ons vastgestelde tijd in zijn geheel te zijn voldaan, contant of door overmaking op rekening.

Annulering van de cursus:
Annulering van uw deelname is mogelijk tot 21 dagen voor aanvang van de cursus. Dit in verband met het bevestigen van een eventueel medium.
Mocht u binnen deze 21 dagen afmelden dan kost het u de helft van het bedrag wat u voor die cursus moet betalen.

Tijdens de cursus:
Mocht u tijdens of na de eerste les van de cursus besluiten af te zien van het verder volgen van de cursus, dan dient u dit onmiddellijk kenbaar te maken. Dit is alleen schriftelijk mogelijk en wordt daarna schriftelijk bevestigd.

Het betaalde lesgeld wordt niet terugbetaald en u krijgt het lesmateriaal niet mee.

De lestijden:
In geval van onvoldoende aanmeldingen zal de aanvang van de cursus gewijzigd kunnen worden of wordt de cursus geannuleerd.
U dient 15 minuten voor aanvang van de cursus aanwezig te zijn.

Certificaten:
Bij elke cursus die u bij ons volgt ontvangt u ter afsluiting een certificaat, mits men niet meer dan 2 lessen afwezig is geweest.

Ziekte:
In geval van ziekte van de cursist dient men dit aan mij mede te delen. Dit is telefonisch mogelijk.

Bij ziekte van ons wordt de cursus verschoven naar de volgende cursusdag.

 

Privacy voorwaarden

Privacy statement Stichting Spiritcentrum De Zon

Stichting Spiritcentrum De Zon
gevestigd aan de Jozef Israëlsstraat 64 - 3351 BJ te Papendrecht
Is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring. Wij zien er op toe dat deze gegevens vertrouwelijk en veilig gewaarborgd zijn.

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Stichting Spiritcentrum De Zon verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikt maakt van onze diensten.
U geeft deze gegevens geheel vrijwillig en vrijblijvend rechtstreeks aan ons door, bij aanmelding voor de nieuwsbrief, bij inschrijving van een activiteit of het verzenden van materialen.

*Voor onze nieuwsbrief en activiteiten is dit niet meer dan uw naam en e-mail adres.
*Voor het verzenden van materialen en beursactiviteiten zijn ook uw adresgegevens nodig.

Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens:
Wij verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid tenzij wij van tevoren uw expliciete toestemming hebben verkregen.
Wij gebruiken de gegevens om met u te communiceren over bijv. activiteiten en planning van afspraken.
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan voor het doel noodzakelijk is, tenzij wij hier wettelijk toe verplicht zijn zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Toegang tot uw persoonsgegevens:
U heeft altijd het recht om inzage te krijgen in uw persoonsgegevens of deze te laten verwijderen, tenzij deze wettelijk bewaard moeten worden.

Stichting Spiritcentrum De Zon is verplicht als stichting om gegevens 10 jaar te bewaren.

U kunt altijd contact met ons opnemen als er onduidelijkheden zijn.
 

 

Beursvoorwaarden van stichting Spiritcentrum De Zon

Inschrijving
Inschrijving voor deelname aan een beurs van stichting Spiritcentrum De Zon, geschiedt door het geheel ingevulde formulier als bijlage te mailen naar dezon.2010@gmail.com of op te sturen naar: 
stichting Spiritcentrum De Zon  
p/a Jozef Israëlsstraat 64    
3351 BJ Papendrecht

Als u inschrijft gaat u automatisch akkoord met de voorwaarden / verplichtingen van stichting Spiritcentrum De Zon.

Wanneer u ingeschreven heeft voor één van de beurzen van stichting Spiritcentrum De Zon betekend dit niet dat u ook een plaats heeft op deze beurs.
Stichting Spiritcentrum De Zon behoud het recht om, bij een teveel aan dezelfde disciplines, te kiezen voor een verscheidenheid aan disciplines. U wordt hiervan op de hoogte gebracht door stichting Spiritcentrum De Zon.

Factuur
Na ontvangst van de factuur bent u verplicht het aangegeven bedrag vóór de door ons
gestelde datum te voldoen onder vermelding van factuurnummer en klantnummer.
Zonder deze nummers kunnen wij de factuur niet verwerken.

Wanneer u een beurs annuleert nadat u de factuur van deze beurs gekregen heeft, of de factuur niet voor de door ons gestelde datum betaald heeft,  brengen wij administratiekosten in rekening van €5,-- per beurs.

Bij annulering korter dan 2 weken voor de beurs wordt geen stand huur terug betaald.

 
Tafel
Wanneer u een tafel toegewezen heeft gekregen, bent u ook de enige die daar consulten aan mag geven.
Het is niet toegestaan uw stand aan anderen in ondergebruik te geven.

Aan een consulttafel mogen geen materialen/artikelen verkocht worden.
Aan een verkoopkraam mogen geen consulten/behandelingen gegeven worden.

Het is niet toegestaan uw stand te verbreden door toevoegingen van tafels, banners of
wat ook. Alles dient te geschieden achter uw tafel zonder overlast te bezorgen voor uw collega’s.

De gevraagde consultprijzen zijn vastgesteld tot € 15.-- per consult (lager mag).
Een consult mag niet aan tijd onderhevig zijn.

Op tafel moet uw naam, consultprijs en discipline voor iedereen duidelijk zichtbaar te lezen zijn.

Bij binnenkomst vindt u uw naam op tafel, dit is uw vaste plaats voor deze beurs.
De naamkaartjes dient u terug te geven aan Aaltje of Simon.

Locatie voorwaarden
Bij elke gelegenheid mag er GEEN wierrook of heilighout etc gebrand worden.
Ook mogen er geen geurbranders gebruikt worden.

Op de locaties  "Xiejezo" te Zwijndrecht en “De Brug” te Schiedam, mag  u geen zelf meegenomen drinken en/of eten nuttigen. Deze kan men voor redelijke prijzen bij de bar kopen.
Eventuele boetes die er aan vast zitten zijn voor uw rekening.

Einde beurs
Indien u als standhouder/deelnemer uw stand vroegtijdig ontruimd dan wel verlaat,
zonder uitdrukkelijke toestemming van de organisatie van stichting Spiritcentrum De Zon, heeft dit uitsluiting van komende beurzen van stichting Spiritcentrum De Zon tot gevolg.
Na afloop van de beurs mag u de bloemen mee naar huis nemen die op uw tafel staan, de vaasjes en kaarshouders van ons graag laten staan.
Wij vragen u om uw plaats schoon achter te laten en gebruikte kopjes/bordjes terug te brengen.

 Betaling: Het is niet mogelijk om uw factuur op de beurs te betalen. Wanneer er niet vooraf betaald is, heeft u geen toegewezen plaats op deze beurs.

  • Elke deelnemer is persoonlijk aansprakelijk voor beschadigingen van welke aard dan ook, door of vanwege de deelnemer veroorzaakt tijdens de duur van de beurs en gedurende de op- en afbouw periode,
  • Deelnemers zijn verplicht tijdens de beursdag aanwezig te zijn, van 11.00 – 17.00 uur. (Uitgezonderd speciale beurzen)

Deelnemers zijn te allen tijden zelf verantwoordelijk voor de door, of namens hen ingebrachte goederen en artikelen. Deelname aan de beurs is geheel voor uw eigen risico.

 Algemene informatie
Indien door overmacht de beurs onverhoopt niet door kan gaan, zal stichting Spiritcentrum De Zon uitsluitend het bedrag dat zij van u heeft ontvangen voor inschrijving voor de desbetreffende beurs, binnen 30 dagen aan u retourneren.
Eventuele rente en andere kosten zijn voor uw eigen risico en worden niet vergoed door stichting Spiritcentrum De Zon.

Alles waarin deze voorwaarden niet in voorziet, beslist het bestuur van stichting Spiritcentrum De Zon!

 

Tussentijdse wijzigingen in activiteiten van stichting Spiritcentrum de Zon, in welke vorm dan ook, zijn mogelijk.

iedereen die gebruik maakt van de diensten van stichting Spiritcentrum De Zon verklaart akkoord te gaan met de
algemene voorwaarden / Pravicy statement / beurs voorwaarden.